Golden Expertise

הסטודיו התגייס בהתנדבות למיתוג ויצירת השפה הגרפית של הארגון החדשני, המעניק שירותי ייעוץ ופיתוח עסקי לעסקים קטנים ובינוניים בארץ ובמדינות מתפתחות ובשווקים מתעוררים. הייעוץ נעשה בעזרת מומחים ישראלים עם יציאתם לפנסיה, על בסיס התנדבותי. לארגון, מאגר לאומי ראשון מסוגו בארץ, של "מומחי זהב" ישראלים, עתירי ניסיון וידע מובילים בתחומם. פעילות הארגון מאפשרת חיזוק כלכלות, שימור והפצת ידע עסקי והגברת תחושת השייכות והמשמעות בקרב קבוצת מומחים מובילים אלו.

  • קטגוריות: דיגיטל, דפוס, מיתוג, מצגות

פרוייקטים נוספים

דילוג לתוכן